Het ontwikkelen van het ontwerp voor de (her-)inrichting van het schoolpleinen.

kramcheco

Playgrounds - Amsterdam

Schoolpleinen - Amsterdam